Prawo do odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


IRSYSTEM Paweł Wroński
SIEDZIBA: ul. Wierzbowa 8/3, 42-500 Będzin
SALON SPRZEDAŻY: ul. Bratków 1, 41-200 Sosnowiec
SKLEP INTERNETOWY: https://sklep.irsystem.pl
biuro@irsystem.pl

Ja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ niniejszym informuję o moim odstąpieniu 

od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Data zawarcia umowy: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / - data odbioru: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
[imię i nazwisko] 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
[adres] 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
[podpis, tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej] 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
[data]